Ratsastusterapia

 

Kehon ja mielenhallintaa ratsastusterapian avulla

Kokonaisvaltaista kuntoutusta

Ratsastusterapia on ratsastusterapeutin ja koulutetun hevosen yhdessä toteuttamaa kokonaisvaltaista kuntoutusta. Ratsastusterapia on aina yksilöllistä, suunnitelmallista ja tavoitteellista kuntoutusta joka nivoutuu asiakkaan kokonaiskuntoutukseen.

Ratsastusterapian tavoitteet ovat aina yksilöllisiä ja terapia suunnitellaan niiden mukaisesti. Ratsastusterapiassa painottuvat asiakkaasta riippuen mm. motoriset, toiminnalliset, pedagogiset ja psykologiset tavoitteet.

Millaista ja kenelle?

Ratsastusterapian tavoitteena on usein tasapainon, kehonhallinnan sekä kävelyn harjoituttaminen, mutta siinä huomioidaan aina myös vuorovaikutukselliset tavoitteet. Ratsastusterapian avulla pyritään itseohjautuvuuteen sekä siirtämään opittuja taitoja ja kokemuksia jokapäiväiseen elämään. Terapiassa voidaan tarvittaessa käyttää vaihtoehtoisia kommunikaatiomuotoja, kuten viittomia, pcs -kuvia ja toimintataulua.

Terapian toteutus ei aina tapahdu pelkästään hevosen selässä ratsastaen. Terapia voi sisältää myös hevosen taluttamiseen, hoitoon ja käsittelyyn liittyviä tehtäviä. Näiden avulla saadaan aikaan toiminnallisia harjoituksia, jossa kuntoutuja on mukana hyvin kokonaisvaltaisesti kehollaan, tunteillaan ja ajatuksillaan. Hevonen ja talliympäristö tarjoavat lähes rajattomat mahdollisuudet harjoitella erilaisia päivittäisiin toimintoihin liitettäviä asioita.

Ratsastusterapian ensisijainen vaatimus on turvallisuus. Tärkeää on luottamuksellinen ja toimiva vuorovaikutus ratsastajan, hevosen ja terapeutin välillä. Ratsastusterapiassa käytetään aina siihen tarkoitukseen soveltuvaa ja koulutettua hevosta. Ratsastusterapiassa mukana on yleensä myös avustaja, joka vastaa hevosesta.

Ratsastusterapia soveltuu monille kuntoutujille, joilla on ongelmia liikunta- ja toimintakyvyssään. Tyypillisimpiä vammaryhmiä ovat CP, MS, AVH, kehitysvammat, autismi ja ADHD ja mielenterveyskuntoutujat.

Koulutettu ratsastusterapeutti

Ratsastusterapiaa toteuttaa Ratsastusterapeutti-SRT® Sari Varala.

Toimin Kelan palveluntuottajana vaativan lääkinnällisen kuntoutuksessa ratsastusterapiassa fysioterapeutin toteuttamana. Ratsastusterapiaan voit tulla myös muiden tahojen kautta (esim. vakuutusyhtiöt, perusterveydenhuollon maksusitoumukset)

Sari Varala
040 523 5994
Fysioterapeutti
NDT,Bobath-terapeutti (Neurologinen kuntoutus: lapset, nuoret ja aikuiset)
NDT,bobath- vauvaterapeutti
Ratsastusterapeutti-SRT ®
Nepsy-kuntoutus
Kielitaito: Suomi, Englanti

Tervetuloa tutustumaan meihin paikan päälle!